Koszt udziału on-line:

  • 299 PLN (z VAT)
  • 199 PLN (z VAT) – dla członków PTW

Kurs jest skierowany do osób uprawnionych - w tym lekarzy i pielęgniarek.

Certyfikat
Udział w kursie oraz ukończenie testu online podsumowującego wydarzenie będzie skutkował otrzymaniem certyfikatu. Certyfikaty będą rozsyłane w formie elektronicznej po konferencji. 

Test
Test sprawdzający będzie miał formę pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Test będzie dostępny na platformie wydarzenia przez 60 min po zakończeniu kursu.

Transmisja
Transmisja wydarzania będzie dostępna przez zakładkę "transmisja", która zostanie aktywowana na pół godziny przed rozpoczęciem kursu. 
Dane do logowania zostaną rozesłane w powiadomieniu mailowym w dniu poprzedzajcym kurs, po zaksięgowaniu wpłat za udział.

Materiały
Uprzejmie informujemy, że w ciągu kilku dni po Kursie zostaną udostępnione uczestnikom materiały w formie slajdów z prezentacji.